Иск за защита на длъжника по чл. 424 ГПК

Искът за защита на длъжника по чл. 424 ГПК за оспорване на вземането по издадена заповед за изпълнение и изпълнителен лист

1. Съгласно