Иск за защита на длъжника по чл. 424 ГПК

Искът за защита на длъжника по чл. 424 ГПК за оспорване на вземането по издадена заповед за изпълнение и изпълнителен лист

1. Съгласно

ЦИТАТ: ЛОЗАН ПАНОВ

“В България сме изправени пред една система, която е вербувала големи човешки и материални ресурси в изграждането на добре действаща машина; която умело