Решение № 319 от 08.01.2019 г. по т. д. № 2985/2017 г.

Решение № 319 от 08.01.2019 г. по т. д. № 2985/2017 г.

Спорът е допускат до касация с Определение №

Защо европейците плащат за държави без установена законност?

„Не разбирам защо европейските данъкоплатци трябва да плащат дори и цент за държави, където законността не е установена.“

Това заяви заяви днес на

ВАС избягва взимане на становища по каквито и да е теми

„Адвокатурата и прокуратурата са равнопоставени страни в един съдебен процес. Много трудно ще има равнопоставеност, когато едната страна в процеса претърсва офиса на

Конкуренция м/у основанията за нищожност

Конкуренция между основанията за нищожност по чл. 26, ал. 1 и ал. 2 ЗЗД – процесуалноправни и материалноправни въпроси

I. Съотношение между общо

ЗАЩИТАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЗП ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ПРАВОТО НА ЕС

Предмет на настоящето изследване са същностните характеристики на правото на Европейския съюз и  практиката на Съда на Европейския съюз  по отношение на потребителската

Ново решение на ВКС по неравноправни клаузи

Ново решение на ВКС: кредитополучателите не дължат заплащане на такси по неравноправни клаузи за „удължаване на падежа“

В настоящия текст представям на вниманието

Решение № 345 от 09.01.2019 г. по т. д. № 1768/2018 г.

Решение № 345 от 09.01.2019 г. по т. д. № 1768/2018 г. докладвано от съдия Бонка Йонкова Анотация Отговор

Предвиждането в предизвиканата клауза,