Начало » 2019 » април

Изпълнителните листове и обезпечителните заповеди ще се пазят 100 г.

Застраховката на съдебните изпълнители вече ще покрива вреди за най-малко 1,2 млн. лв. , които те са причинили на граждани и фирми

Изпълнителните

Правната комисия прие важни промени в ЗОДОВ

Данаил Кирилов дойде на първото заседание под ръководството на новата председателка Анна Александрова

Важни промени в Закона за отговорността на държавата и общините

Определение № 89/22.05.2017 г. на ВКС по ч. гр. дело № 1464/2017 г., ГК, 1-о отд.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 89/22.05.2017 г.

Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Първо

Решение № 73 от 23.04.2019 г. по гр. д. № 890/2017 г.

Анотация Въпрос

Придобива ли право на собственост купувач на публична продан, ако преди влизане в сила на възлагателното постановление е било отменено изпълнителното

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ НА НЕДОПУСТИМОСТТА НА ИСКА ПО ЧЛ. 126, АЛ. 1 ГПК

1. Въведение

Повод да напиша настоящата статия ми даде следният казус. Две физически лица, които са съсобственици на недвижим имот, независимо едно от

Изменение на иск

Съгласно разпоредбата на чл. 214, ал.1, ГПК ищецът може да измени основанието или петитума на иска до края на първото заседание за разглеждане

По някои въпроси, касаещи претендирането на пропуснати ползи …

По някои въпроси, касаещи претендирането на пропуснати ползи от незаконосъобразни действия или бездействия на органите по чл.1 от ЗОДОВ

Въпросът за пропуснатите ползи,

ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННА ЛИ Е РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ.280, АЛ.2 ГПК В ЧАСТТА Й…?

ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННА ЛИ Е РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ.280, АЛ.2 ГПК В ЧАСТТА Й, КОЯТО ПРЕДВИЖДА ДОПУСКАНЕ НА КАСАЦИОННО ОБЖАЛВАНЕ ПРИ ОЧЕВИДНА НЕПРАВИЛНОСТ НА ОБЖАЛВАНОТО ВЪЗЗИВНО

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ОСНОВАНИЯ

Въведение

Повод да напиша настоящата статия ми даде една друга моя предходна разработка, в която разсъждавах над въпросите за размера на обезпечението пред

Гражданите ще могат да водят дела по ЗОДОВ за вреди от действието на …

Гражданите ще могат да водят дела по ЗОДОВ за вреди от действието на незаконни наредби

Хамид Хамид предлага изменения, с които да се

Относно понятието „потребител“ – практиката на СЕС с акцент върху…

Относно понятието „потребител“ – практиката на СЕС с акцент върху потребителското кредитиране

Съдържание:

Увод. Дефиниция за потребител.

2.Приложение по аналогия на практика на

Правосъдното министерство предлага ЧСИ да пазят документи 100 г.

Правосъдното министерство предлага частните съдебни изпълнители да пазят документи 100 години

Изпълнителните листове, обезпечителните заповеди и постановленията за възлагане ще се пазят 100

Банка изхвърля на улицата семейство с три деца на парализиран мъж…

До дни семейството на К. И. от Добрич ще се озове на улицата, след като банка продала ипотекираното им жилище. До това се

Решение № 27 от 22.04.2019 г. по гр. д. № 1321/2018 г.

Анотация Въпрос

При вътрешно противоречие на мотивите, съответно неразбираемост на същите, съдебният акт опорочен ли е, съответно какъв е порокът.

Отговор

Нищожност на

Банките – основен клиент на колекторските фирми

Над два пъти са нараснали изкупените кредити през миналата година

Банките се превърнаха в основния партньор и клиент на колекторските фирми – над два