И. Илиев: Правосъдният министър поиска да отложим протеста

… В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ЩЯЛ ДА ВТВЪРДИ ПОЗИЦИЯТА СИ!!!

 

Няколко часа преди обявения за днес протест пред

Решение № 207 от 11.04.2019 г. по гр. д. № 3201/2017 г.

Анотация Въпрос

Налице ли е виновно и противоправно поведение на частния съдебен изпълнител, което да обосновава отговорността му по чл. 441, ал. 1