Гражданският фалит – спасение или разорение на длъжника?

В България няма закон за несъстоятелността на физическите лица или т.нар. граждански фалит, въпреки предлаганите и обсъждани през годините идеи и проекти. Понякога политиците

ВАС отмени образците на заповедите по чл. 410 от ГПК

ърховният административен съд (ВАС) отмени образците на заповедите за изпълнение по чл. 410 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), защото откри драстичен порок при

Кредиторът не може да иска ново вписване на ипотеката след …

Кредиторът не може да иска ново вписване на ипотеката след заличаването ѝ Тълкувателното дело на ВКС

Във Върховния касационен съд беше образувано ново 

Как да се промени ГПК, за да се постигне балансирана защита на …

Как да се промени ГПК, за да се постигне балансирана защита на кредиторите и длъжниците За авторите*

Константин Кунчев е съдия в Софийския

Решение № 20 от 13.03.2019 г. по гр. д. № 2298/2018 г.

Решение № 20 от 13.03.2019 г. по гр. д. № 2298/2018 г. докладвано от

съдия Борислав Белазелков

За обема на дължимите издръжка

Възможно е част от заповедните производства да преминат към …

Възможно е част от заповедните производства да преминат към съдебните изпълнители. Кадровикът Даниела Марчева изрази очаквания за подготовката на предложения за законодателни изменения

Възможно ли е събирането на малки дългове без такси за длъжника?

Отговорът е да, но трябва да се гарантира една прозрачна процедура, която действително да постигне целта си и да не се оставят възможности

Олга Керелска, ВСС: Заявленията за издаване на заповед за изпълнение…

Олга Керелска, ВСС: Заявленията за издаване на заповед за изпълнение ще се подават по електронен път

Всички сайтове на съдилища ще бъдат унифицирани,

Председателят на КЧСИ Георги Дичев: Законът връзва ръцете на …

Председателят на КЧСИ Георги Дичев: Законът връзва ръцете на българските ЧСИ да се справят с малките дългове извън съда Конференция за актуалните тенденции

Депутатите отчасти промениха ГПК в полза на длъжника

Парламентът прие на първо четене промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), с които се създава задължение за съда за извършване на служебна проверка

Да не повярвахте на шефа на „Топлофикация“? Ееех …

Да не повярвахте на шефа на „Топлофикация“? Ееех бедни ми, бедни народе! Практиката досега беше, че при задължение над 50 лева и непостигане

Отговор на молба за среща от Гл. Съдебен Инспектор – Теодора Точкова

Отвори файла от тук:

Отговор на молба за среща от Главен Съдебен Инспектор – Теодора Точкова

 

Молба за среща с Главен Съдебен Инспектор – Теодора Точкова

Отвори файла от тук:

Молба за среща с ГСИ