Начало » 2019 » май

Противоречива съдебна практика (част III)

17. От кой момент става изискуемо вземането и започва да тече погасителната давност за извършени подобрения в чужд имот при прекратен договор за наем?

Противоречива съдебна практика (част II)

7. От кой момент поражда действие извършеното извънсъдебно, респективно съдебно прихващане?

Решение № 103 от 01.08.2017 г. на ВКС по гр. д. №

Противоречива съдебна практика (част I)

Кои са критериите, за да се определи дали едно дело е гражданско или търговско?

 

Противоречива съдебна практика при банков кредит:

 

В

Сигнал за противоречива съдебна практика по въпроси на …

Сигнал за противоречива съдебна практика по въпроси на отрицателните установителни искове за несъществуване на задължения поради погасяването по давност на вземанията

(д-р Васил

Сигнал за противоречива съдебна практика по отношение …

Сигнал за противоречива съдебна практика по отношение темпоралната важимост на решенията на Конституционния съд

(бел. ред. – Р. Н. –

Осъдиха ЧСИ да плати 100 000 лв. обезщетение за незаконосъобразно…

Осъдиха ЧСИ да плати 100 000 лв. обезщетение за незаконосъобразно принудително изпълнение върху недвижим имот

Върховен касационен съд осъди ЧСИ и помощник ЧСИ

Може ли Давид да пребори банковия Голиат

Под страх от евроглоби депутатите ще променят прословутия чл. 417, който превръща длъжника в двойна жертва – на неравноправни клаузи в договора и

Конститутивен иск

Конститутивен иск а) определение – това е иск, с който от съда се иска: –  да признае със СПН съществуването на потестативното право

Установителен иск

Видове искове – 3: установнтелен, осъдителен и конститутивен (по-подробно- виж в. 97). 1. Установнтелен иск (УИ) а)  определение: УИ е иск, чийто петитум

Осъдителен иск (ОИ)

Определение – осъдителен е този иск, чийто петитум включва 2 искания: –  да се признае със СПН съществуването в полза на ищеца срещу

ЕДИН БЪЛГАРСКИ ДОН КИХОТ СРЕЩУ МЕЛНИЦИТЕ НА ЗЛОТО

На 16.05.2019 г. в аулата на Софийския университет бяха представени  две нови книги с текстове на Кристиан Таков, като по този повод бе

Адв. Миланова: Фрапиращите нарушения срещу длъжници трябва…

Адв. Миланова: Фрапиращите нарушения срещу длъжници трябва да се разглеждат като криминални практики Омбудсманът Мая Манолова и граждански организации внасят днес в деловодството

Защита на длъжника при проведено изпълнение по обезсилена заповед…

Защита на длъжника при проведено изпълнение по обезсилена заповед за незабавно изпълнение

Настоящата статия се концентрира върху един актуален проблем на правоприлагането: какви

Граждани въстават с/у произвола на ЧСИ и съдебната система

Адвокат на „СДРУЖЕНИЕ НА ПОТЪРПЕВШИТЕ ОТ ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ И СЪДЕБНАТА СИСТЕМА – СОЛИДАРНОСТ“ въстава срещу произвола на ЧСИ и съдебната система.

Най-често

Кратък речник на несъществуващите (все още) правни оказиона(к)лизми

Няколко предварителни бележки

Настоящият списък от оказионализми не отразява действително съществуваща словоупотреба, а представлява единствено набор от