Електронните публични търгове – продажба на имоти без манипулация…

Стимулирането на такива сделки е в интерес както на кредиторите, така и на длъжниците Марин Киров е практикуващ юрист и експерт по законодателство.