На 10 и 11 май: Международна конференция на тема “Етичните правила …

На 10 и 11 май: Международна конференция на тема “Етичните правила на професиите на съдията, адвоката и прокурора“

Ha 10 и 11 мaй 2019