Правото на ползване според практиката на ВКС по чл. 290 от ГПК

I. Няколко уводни думи.Правото е баланс на интереси. За да мерят обаче везните на Темида се изисква деликатен и фин баланс, както от