Кратък речник на несъществуващите (все още) правни оказиона(к)лизми

Няколко предварителни бележки

Настоящият списък от оказионализми не отразява действително съществуваща словоупотреба, а представлява единствено набор от

Правото на ползване според практиката на ВКС по чл. 290 от ГПК

I. Няколко уводни думи.

Правото е баланс на интереси. За да мерят обаче везните на Темида се изисква деликатен и фин баланс, както