НИЩОЖНОСТ НА ДОГОВОРИТЕ ПОРАДИ НАКЪРНЯВАНЕ НА ДОБРИТЕ НРАВИ

УВОД

В духа на демокрацията и европейските ценности правото претърпява трансформация в унисон с динамиката на развитие на обществените отношения между правните субекти.

ПРЕДПРИЕМАНЕТО НА КОИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ ПРЕКЪСВА…

ПРЕДПРИЕМАНЕТО НА КОИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ ПРЕКЪСВА ПОГАСИТЕЛНАТА ДАВНОСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС?

Генералният извод по т. 10 от ТР № 2 от 26 юни 2015

БНБ затяга контрола над лошите кредити

Спазването им става задължително от 30 юни за банки, при които брутните лоши кредити са 5%

Нови правила за управление на лошите кредити