Адвокат от Пловдив – Съдът прогласи за нищожни клаузите в договори…

Адвокат от Пловдив – Съдът прогласи за нищожни клаузите в договори на фирма за бързи кредити адв. И. В., доктор по гражданско и

17 824, 75 лв. ще бъдат върнати на клиента ми по договор с Юробанк

17 824, 75 лв. ще бъдат върнати на клиента ми по договор с Юробанк България АД /бившата Пощенска банка/

С решението срещу БРС,

Отново осъдих Уникредит Булбанк да върне на клиента ми надвзети лихви

Отново осъдих Уникредит Булбанк да върне на клиента ми 8277,53 евро надвзети лихви!

Уникредит Булбанк е надписвала здраво сметката и за последните пет

Отговор от МП и инспектората на МП по ЗСВ

Вижте как БЛАНКЕТНО отговарят от Мин. на Правосъдието и Инспектората към същото, прикривайки за пореден път нарушенията на  съда и ЧСИ по Зап.