Петиция за уеднаквяване на българското законодателство с ПЕС

ДО КОМИСИЯТА ПО ПЕТИЦИИТЕ

КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПЕТИЦИЯ

От Димитър Панайотов – председател на управителния