Начало » 2019 » юли

Заявление по ЗДОИ до КПКОНПИ / Отговор от КПКОНПИ

Заявление по ЗДОИ до КПКОНПИ

***

 

 

***

Отговор от КПКОНПИ

 

***

 

Прочети повече »

МОЛБА – ОБРЪЩЕНИЕ за СПОНСОРСТВО и ПОДКРЕПА

МОЛБА – ОБРЪЩЕНИЕ за СПОНСОРСТВО и ПОДКРЕПА

от Сдружение „Солидарност“

***

 

 

 

 

ЧСИ Тотко Колев е лишен от права за 2 години заради продадения …

ЧСИ Тотко Колев е лишен от права за 2 години заради продадения либийски танкер

 

***

 

Частният съдебен изпълнител

ИСКОВА МОЛБА за запрещение (поради невменяемост) на ДСИ / ЧСИ

ИЗТЕГЛИ в WORD от ТУК!

 

ДО ОКРЪЖЕН СЪД – гр. ……………..

Копие до Комисията за борба с корупция,

ВАЖНО!!! Съобщение от Комисията по Петициите към ЕП …

ВАЖНО!!! Съобщение от Комисия по Петициите към ЕП за разглеждане на петиции с № …..

…. Моля, отбележете, че Вашата петиция №

Член на ВСС си купи бар до Съд. палата от емблематичен ЧСИ – КОРИГИРАНА!

Новата придобивка на Боян Новански все още не е преустроена в апартамент

Закупуването на имот от частен съдебен изпълнител се превърна в привлекателна

Европейската комисия въвежда годишно наблюдение за …

Европейската комисия въвежда годишно наблюдение за върховенството на закона във всички държави от ЕС!!!

Eвpoпeйcĸaтa ĸoмиcия въвeждa  гoдишни дoĸлaди зa cъcтoяниeтo нa въpxoвeнcтвoтo

ЖАЛБА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ОМБУДСМАН Г-ЖА ЕМИЛИ О‘ РАЙЛИ

ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ОМБУДСМАН

Г-ЖА ЕМИЛИ О‘ РАЙЛИ

 

ЖАЛБА

 

ОТ И. П. И. лично и като управител на ,,Метропол-М‘‘ ЕООД, с

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПЕТИЦИЯ № 0514 / 2018 г. до КП към ЕП

ДО КОМИСИЯТА ПО ПЕТИЦИИ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕН

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПЕТИЦИЯ №0514/2018 г.

 

ОТ  И. П. И.

Адрес за кореспонденция:  гр. София, ул. ,,Пиротска‘‘

2.26 милиона души изплащат кредити

При гражданите, най-голям е делът (61,5%) на тези с остатъчен дълг по кредитите до 5 хил. лева

Всеки трети българин има кредит, а

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ НА ПЕРЕМПЦИЯТА ПО ЧЛ. 433, АЛ. 1, Т. 8 ГПК И …

(ЧАСТ ВТОРА)

3. Поискано изпълнително действие по смисъла на чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК

След като в предходната точка от изложението

По някои въпроси на перемпцията по чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК и …

По някои въпроси на перемпцията по чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК и прекъсването на давността по чл. 116, б. „в” ЗЗД

По някои въпроси на иска и възражението по чл. 270, ал. 2 ГПК …

По някои въпроси на иска и възражението по чл. 270, ал. 2 ГПК (нищожност на влязло в сила съдебно решение)

1. Въведение

На

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ НА ВЪЗРАЖЕНИЕТО ПО ЧЛ. 423 ГПК – II част

(Част втора) 3. За таксите

В т. 15 от Тълкувателно решение № 4 от 18.06.2014 г. по тълкувателно дело № 4/2013 г., ВКС,

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ НА ВЪЗРАЖЕНИЕТО ПО ЧЛ. 423 ГПК – I част

(Част първа)

1. Въведение

В чл. 423 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) се съдържа уредбата на възражението пред въззивния съд, което лицето, сочено