ВАС: Камарите на нотариусите и на ЧСИ нямат право да установяват…

ВАС: Камарите на нотариусите и на ЧСИ нямат право да установяват конфликт на интереси Съдът отмени текстове от наредба, които дописват закона

Камарите

В БЪЛГАРИЯ НЯМАЛО СМЪРТНА ПРИСЪДА?!

Kiril Stamenov  – СБОГОМ, ПРИЯТЕЛИ, БЛИЗКИ И КОЛЕГИ …

В БЪЛГАРИЯ НЯМАЛО СМЪРТНА ПРИСЪДА?!