Защита на конституционното право на защита

Проф. д.ю.н. Васил Мръчков е дългогодишен преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски. Дълги години е директор на Института по правни науки към

Свободата не се пипа, не се яде, а и мнозинството хора няма какво да я…

СВОБОДАТА НЕ СЕ ПИПА, НЕ СЕ ЯДЕ, А И МНОЗИНСТВОТО ХОРА НЯМА КАКВО ДА Я ПРАВЯТ Встъпителната позиция на доц. д-р Кристиан Таков