ПИСМО ДО ВИДЕН БАНКЕР от Николай Колев-Босия

ДО Г-Н ПЕТЪР АНДРОНОВ П-ТЕЛ НА УС НА АББ П-ТЕЛ НА УС И ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ОББ АД

ГОСПОДИН АНДРОНОВ, Утре е насрочен

Закъсняхме 10 г. със закон за несъстоятелност на физическите лица

Всяко укриване на доходи води до много тежки последствия – длъжникът трябва да е предупреден за тази отговорност, казва преподавателката във ВТУ Доц.

Лишиха от правоспособност ЧСИ от Монтана

адв. ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ – доктор по гражданско и семейно право Резюме: На 11.07.2019 г. ВКС постанови решение, с което лиши от правоспособност частен