ЖАЛБА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ОМБУДСМАН Г-ЖА ЕМИЛИ О‘ РАЙЛИ

ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ОМБУДСМАН

Г-ЖА ЕМИЛИ О‘ РАЙЛИ

 

ЖАЛБА

 

ОТ И. П. И. лично и като управител на ,,Метропол-М‘‘ ЕООД, с

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПЕТИЦИЯ № 0514 / 2018 г. до КП към ЕП

ДО КОМИСИЯТА ПО ПЕТИЦИИ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕН

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПЕТИЦИЯ №0514/2018 г.

 

ОТ  И. П. И.

Адрес за кореспонденция:  гр. София, ул. ,,Пиротска‘‘

2.26 милиона души изплащат кредити

При гражданите, най-голям е делът (61,5%) на тези с остатъчен дълг по кредитите до 5 хил. лева

Всеки трети българин има кредит, а