Съдия подаде оставка заради корупцията и несправедливостта…

Съдия подаде оставка заради корупцията и несправедливостта в съдебната система Tоку-що подадох оставка като съдия. Тръгвам си от съдебната система, а Пламен Георгиев