За конституционосъобразността на основанието за допускане до…

За конституционосъобразността на основанието за допускане до касация поради очевидна неправилност на решението

 

Правно мнение

Проф. д-р Валентина Попова предостави на „Лекс“

ПОРЪЧИТЕЛИ ЛИ СА СОЛИДАРНИТЕ ДЛЪЖНИЦИ ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА БАНКОВИ…?

ПОРЪЧИТЕЛИ ЛИ СА СОЛИДАРНИТЕ ДЛЪЖНИЦИ ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ?

Настоящото изложение има за цел да отговори на въпроса каква е солидарната отговорност

Решение № 71 от 24.07.2019 г. по гр. д. № 2576/2018 г.

Анотация Въпроси

1. Изчерпателен ли е кръгът на лицата по чл. 429, ал. 1 ГПК?

2. Дали чл. 429, ал. 1 ГПК допуска само приемство в