Заповедта за изпълнение на парично вземане по ГПК не е еврозаповед …

Заповедта за изпълнение на парично вземане по ГПК не е еврозаповед за запор на банкови сметки

Зaпoвeдтa зa изпълнeниe нa пapични взeмaния пo

Сигнал до ВКС за противоречива съдебна практика

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

Г-Н ЛОЗАН ПАНОВ

 

КОПИЕ ДО

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ЕВРОКОМИСАР ВЕРА ЙОУРОВА

 

КОМИСИЯТА ПО ПЕТИЦИИ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ