България осъдена в Страсбург заради недосегаемост на главния прокурор

Европейският съд за правата на човека (ЕСПЧ) произнесе в четвъртък поредна присъда срещу България, в която обаче за пръв път недвусмислено се признава

ВКС: Ако длъжникът е оспорил вземането с иск, не е нужно и възражение…

ВКС: Ако длъжникът е оспорил вземането с иск, не е нужно и възражение срещу заповедта за изпълнение

Заповедно производство за сметка за вода