Банките се готвят за имотен срив. Могат да ти вземат имот, който си продал

Приносът на съда и на Мая Манолова в полза на кредиторите

Тихомълком последните 10 години банките подготвиха законодателството за очаквания спад в цените

ИСКАНЕ ЗА ОТВОД на всички съдии в СГС

ИСКАНЕ  ЗА ОТВОД  на всички съдии в СГС от Ивайло Илиев по дела по Заповедното производство (чл.410 и чл.417)

 

 

До:

ЖАЛБА / СИГНАЛ относно становище на ВКС и ИВСС

ЖАЛБА / СИГНАЛ относно становище на ВКС и ИВСС

 

Ж А Л  Б  А / С И Г Н А Л