Въпроси към Министерство на правосъдието за ЧСИ по ЗДОИ

Въпроси към Министерство на правосъдието за ЧСИ по ЗДОИ

 

до МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за

Формуляр за жалба относно нарушение на правото на ЕС

Формуляр за жалба относно нарушение на правото на ЕС (онлайн)

 

Чрез този формуляр можете да подадете жалба относно

Формуляр за жалба във връзка с държавна помощ

Контрол на държавните помощи

От тази страница можете да подадете жалба срещу предполагаема незаконна държавна помощ. Този формуляр е достъпен на 23 езика.

Въпроси при вписване на искова молба в имотен регистър

адв. ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ – доктор по гражданско и семейно право Определение № 157/01.10.2019г. на ВКС

ВЪПРОСИ

Необходимо ли е изрично разпореждане на съда