ОБНОВЕНА! А. Джамбазки и А. Слабаков се срещнаха с граждани…

ОБЕЩАНОТО е и ИЗПЪЛНЕНО!!! Писма до централите на всички европейски банки с представителство в България са ВНЕСЕНИ!!! Ангел Джамбазки и Андрей Слабаков се

ИСКОВА МОЛБА и ИСКАНЕ ЗА ОТВОД на ДСИ И. С.

ДО РАЙОНЕН СЪД – ВИДИН

До: Софийски градски съд

До: Председателя на Софийски районен съд

До: Специализирано звено „Антикорупция“ към Софийска градска прокуратур

ЧАСТНА ЖАЛБА / сигнал и искане за отвод на всички съдии от СГС

ЧРЕЗ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

Гражданско отделение

По гр. дело № 46181/2015 г.

75-ти СЪСТАВ

 

До: Софийски градски съд

До: Председателя на Софийски