Какви са правата ми при теглене на потребителски кредит

Всяка банка сама определя търговската си политика за отпускане на кредити и условията на тези договори, но все пак има основни изисквания

Често