Начало » 2019 » ноември

С доказателства за неправилно изчисление на дълга ще може да се спре…

С доказателства за неправилно изчисление на дълга ще може да се спре заповедта по чл. 417 ГПК

Продажбата на несеквестируеми вещи, обезпечаващи дълга,

ЧСИ е длъжен да върне в съда Поканата за Доброволно Изпълнение

Важно определение на ВКС за Връчване на Заповед за Изпълнение от ЧСИ относно сроковете!!!

***

 

***

Хартата на основните права на ЕС задължава, но и овластява

Хартата на основните права на ЕС задължава, но и овластява. Това беше един от многото изводи, които извлякоха над 160 съдии, прокурори и

ВКС разясни кога решение с неясни и противоречиви мотиви е нищожно …

ВКС РАЗЯСНИ КОГА РЕШЕНИЕ С НЕЯСНИ И ПРОТИВОРЕЧИВИ МОТИВИ Е НИЩОЖНО И КОГА – НЕПРАВИЛНО Какъв е порокът на съдебно решение с вътрешно

Може ли отговорността на поръчител по кредит да отпадне

Специалистите разкриват каква е възможността

Поръчител по необслужван кредит получава запор на заплатата, а кредитът е даден на колекторска фирма. Какво следва оттук нататък?

При връщане на дадено без основание, лихва за забава се дължи …

При връщане на дадено без основание, лихва за забава се дължи от поканата за изпълнение

***

Из Закона за задълженията

Властта ще плаща за вреди от действието на незаконни наредби. Ще се …

Властта ще плаща за вреди от действието на незаконни наредби. Ще се присъждат разноски по ЗАНН За първи път беше регламентиран ред за

Актуални проблеми, свързани с предстоящи тълкувателни решения …

До кого следва да бъде адресирано изявлението на длъжника за признаване на вземането му, за да е налице прекъсване на давността на основание

Европейски магистрати за демокрация и свободи: Само независимите …

Европейски магистрати за демокрация и свободи: Само независимите от други власти съдебни съвети отговарят на стандартите на ЕС

C пopeднo cтaнoвищe зa нeзaвиcимия

Как се връща разбит живот или какво губите, ипотекирайки имота си

Професионалните длъжници и тяхната съдба

Защо член 417 от ГПК предоставя държавен суверенитет на банките? Как могат да защитят правата си длъжниците? Какви

Уникално дело срещу ВАС се натъква на (не)обичайни спънки в СГС

Фирма съди Върховния административен съд за обезщетение за вреди от незачитане на правото на Европейския съюз в решение на съда. Адвокатите сочат странни

Ако не гледат заповедни дела, много от районните съдилища трябва да…

Ако не гледат заповедни дела, много от районните съдилища трябва да бъдат закрити Как трябва да се случат дигитализирането и централизираното разпределение на

Адвокати: ЧСИ ограничават неправомерно достъпа ни до изп. дела

Адвокати: ЧСИ ограничават неправомерно достъпа ни до изпълнителни дела

Частни съдебни изпълнители ограничават неправомерно достъпа на адвокати до изпълнителните дела. За това алармират

Централизирано случайно разпределение на заповедните дела …

Доклад по проект на Службата за подкрепа на структурните реформи на ЕК препоръчва: Централизирано случайно разпределение на заповедните дела между всички районни съдии

Съм ли аз господарят на света? Властта на независимия съд

Българският съдия в Европейския съд по правата на човека Йонко Грозев изнесе лекция в първото издание на Форума за справедливост, организиран в памет