Отправни точки за предявяване на нищожност на съдебното решение

Отправни точки за предявяване на нищожност на съдебното решение основанията, които се приемат и от доктрината, и от практиката като обуславящи извода за

Приемат наново образците на заповеди по чл. 410 ГПК

Министерството на правосъдието ще приеме наново старите образци на заповедите за изпълнение по чл. 410 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), след като преди