И естествените монополи трябва да се съобразяват с правото на ЕС

В интервю за „Лекс“ съдружникът в “Георгиев, Тодоров и ко” разяснява какво всъщност постанови Съдът на ЕС в едно ключово решение за енергийния

Ще се присъждат разноски по ЗАНН и обезщетения за вреди от незаконни…

Отговорността на държавата за нарушаване на правото на ЕС влезе в ЗОДОВ, но делата срещу парламента ще вървят по ЗЗД

Гражданите и бизнесът

ИСК ЗА НИЩОЖНОСТ / СИГНАЛ / ИСКАНЕ ЗА ОТВОД НА ВСИЧКИ СЪДИИ ОТ СРС

ИСК ЗА НИЩОЖНОСТ / СИГНАЛ / ИСКАНЕ ЗА ОТВОД НА ВСИЧКИ СЪДИИ ОТ СРС

ДО: СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД 

ДО: Европейския парламент по Петиция

Две съдилища за малко да принудят дете да поеме наследство от…

Две съдилища за малко да принудят дете да поеме наследство от 70 000 лв. дългове

 

Из Семейния кодекс

Чл. 130, ал.1 Родителите управляват имуществото

Хората не знаят, че могат да искат санкции за неизпълнение на решение

Административно-наказателната отговорност е лична, глобата се налага не на органа, а на конкретния човек, физическото лице. С други думи, съдът не може да