Когато КС „отмени“ промяна в закон, не следва да се връща автоматично

Когато КС „отмени“ промяна в закон, не следва да се връща автоматично старата му редакция

 

 

Из Конституцията Чл.

Писмо до КЧСИ, относно достъпа на адвокатите до изпълнителни дела

СНЦ “ОСА” изпрати писмо до КЧСИ във връзка с достъпа на адвокатите до изпълнителните дела, както и многобройните проблеми, които адвокатите имат при

Мониторингът над България и Румъния за корупция и независимост на …

Мониторингът над България и Румъния за корупция и независимост на съдебната система ще продължи Европарламентът Евродепутатите препоръчаха България и Румъния да продължат да бъдат