Централизирано случайно разпределение на заповедните дела …

Доклад по проект на Службата за подкрепа на структурните реформи на ЕК препоръчва: Централизирано случайно разпределение на заповедните дела между всички районни съдии

Съм ли аз господарят на света? Властта на независимия съд

Българският съдия в Европейския съд по правата на човека Йонко Грозев изнесе лекция в първото издание на Форума за справедливост, организиран в памет