Адвокати: ЧСИ ограничават неправомерно достъпа ни до изп. дела

Адвокати: ЧСИ ограничават неправомерно достъпа ни до изпълнителни дела

Частни съдебни изпълнители ограничават неправомерно достъпа на адвокати до изпълнителните дела. За това алармират