Европейският съд защити потребителите срещу банковите привилегии!

Топ новина от Люксембург: Европейският съд защити потребителите срещу банковите привилегии!

 

***

 

Решение поставя в конфузна ситуация Конституционни съд,

Предлагат единственото жилище на длъжник да не се продава

Имотът да е защитен, дори когато е ипотекиран, до приключване на делото поне на първа инстанция

Единственото жилище да не може да бъде

93% от районните съдилища не си дават заповедните производства

Съдиите по вписванията и държавните съдебни изпълнители искат да разглеждат този вид дела

***

Идеи от една анкета: Да се създаде

ОТНЕМАТ СЕ НЯКОИ ОТ ПРИВИЛЕГИИТЕ НА БАНКИТЕ И НА ДРУГИТЕ …

ОТНЕМАТ СЕ НЯКОИ ОТ ПРИВИЛЕГИИТЕ НА БАНКИТЕ И НА ДРУГИТЕ ОБЛАГОДАТЕЛСТВАНИ ТЪРГОВЦИ ПО ЗАПОВЕДНИТЕ ДЕЛА

На 27.11.2019г. в „Комисия по правни въпроси“ към

Предсрочно погасяване на кредит – кога се изисква от банката

Как трябва да бъдете уведомени и при какви условия

Ако не платиш в срок една или повече вноски по кредит или си нарушил

Дълговете вече се събират чрез “алтернативни методи”

Най-големите кредитори – банките – вече не използват услугите на частните съдебни изпълнители за събиране на дългове, а предпочитат да ги продадат на

Практично за несеквестируемите доходи след промените в ГПК

Промените в ГПК

В края на миналата година бяха направени мащабни изменения в Гражданския процесуален кодекс. Голяма част от тях