СТАНОВИЩЕ ПО ЗАПОВЕДНО ПРОИЗВОДСТВО ПО ЧЛ. 410 ГПК

ДО:   ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – Г-Н РУМЕН РАДЕВ; ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД – Г-Н ЛОЗАН ПАНОВ

КОПИЕ ДО:

Комисия по жалбите

Жалба до Европейски омбудсман

ДО:

Европейски омбусман: г-жа Емили О`Райли

КОПИЕ ДО:

Омбудсмана на Република България: г-жа Диана Ковачева

 

ЖАЛБА

от

Сдружение на потърпевшите от   частните

Жалба до Софийска апелативна прокуратура

ДО:

Върховна касационна прокуратура

гр. София

 

 

КОПИЕ ДО:

Европейския Парламент по Петиция 0514/18

Главния съдебен инспектор към ВСС

Председателя на Европейската