Програма на мисията от ЕП – Ком. по петиции за 24-26 февруари 2020 г.

СРЕЩА С ПЕТИЦИОНЕРИТЕ!!! Бюрото на Европейския парламент в България (адрес: ул. Георги С. Раковски 124, София) 24 февруари 2020 г. от 17:15 –