ОТВОРЕНО ПИСМО до изданията на „Труд“ и „Правен свят“ от Ивайло Илиев

ОТВОРЕНО ПИСМО до изданията на в. „Труд“ и в. „Правен свят“ от Ивайло Илиев

Уважаеми господа,

Моля да публикувате

Закон, приет „на тъмно” и без публично обсъждане, е лишен от легитимност

Тази седмица Конституционният съд (КС) се раздели във виждането си дали здравната реформа, прокарана в края на 2018 г. със закона за бюджета

ПОКАНА за среща на граждански организации с представители на българските институции

ДО: Президента на Република България – Г-н Румен Радев

ПОКАНА за среща на граждански организации с представители на българските

НАБОЛЕЛИ въпроси, с които се обръщаме към институциите

ДО: Главния прокурор; Председателя на СРС; Председателя на СГС; Председателя на ВКС; Представляващия ВСС; Главен съдебен инспектор към ВСС; Президента на Република