ПОКАНА за среща на граждански организации с представители на българските институции

 

ПОКАНА за среща на граждански организации с представители на Конституционен съд на Република България

***

ДО: Конституционен съд