Пълно е с нередности при събирането на дълговете към банки

Мъж е с две дела за една и съща сметка към “Топлофикация”, трезори надписват задълженията по ипотеки адв. Галина Чанкова / 23.04.2019г.

През

Въпросник в помощ на потърпевшите от ЧСИ и Съдебната Система

Въпросник! в помощ на потърпевшите от ЧСИ и Съдебната Система – въпроси на които всеки трабва да ИМА или да ПОЛУЧИ отговор и след