ОТГОВОРИ по Сигнал / Жалба / Петиция подаден 16.03.2020 г.

Сигнал / Жалба / Петиция

от Сдружение “Солидарност” / 16.03.2020 г.

 

Относно установяване на нарушения