Из УЧЕБНИЦИТЕ по ПРАВО!!! Съдебни актове. Определения и разпореждания. Решения …

Съдебни актове. Определения и разпореждания. Обжалване на определенията и разпорежданията. Решения. Постановяване и стабилитет на съдебното решение.

 

Въпрос 70: Съдебни актове. Определения