(образец)-ЖАЛБА за нарушени основни права до ЕК (ПОПЪЛНИ и ИЗПРАТИ)

До Европейски Парламент

( JUST-E2@ec.europa.eu , JUST-C1-POLICY@ec.europa.eu )

 

ЖАЛБА

от

…………………  …………………  ………….……. с

образец на ПЕТИЦИЯ за нарушени основни права до ЕП (ПОПЪЛНИ и ИЗПРАТИ)

ПЕТИЦИЯ относно нарушени основни права по чл. 6, чл. 13 от ЕКПЧС; чл. 47 от ХОПЕС и чл. 121, ал. 4 от КРБ!

ДОПГ. Престъпленията на правосъдната система и ЧСИ!

МОЛЯ изгледайте видеото, осмислете истината и съдействайте да се ОРГАНИЗИРАМЕ за колективен ОТПОР!

САМО с колективни действия, искове и подаване на сигнали към