Лозан Панов вече получи моята покана за изпълнение

ИСКАНЕ

 ОТ ИВАЙЛО ПАВЛОВ ИЛИЕВ

БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ГД „ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ“, ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ