Начало » 2021 » октомври

От 27.09.2021г. до 01.10.2021г. бе проведено мероприятие в гр. Видин

Запознаване на гражданите за правата и задълженията им и възможностите за защита по правов ред пред съда , сезиране на международни и

За какво се борим ?

Нашият съюз защитава, не само всички длъжници, а и тези, които стават жертви на измами, които се извършват с помощта на съдии,