Начало » Библиотека » Архив – документи

НАРЕДБА № 7 ОТ 22 ФЕВРУАРИ 2008 Г.

НАРЕДБА № 7 ОТ 22 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗЦИТЕ НА КНИЖА, СВЪРЗАНИ С ВРЪЧВАНЕТО ПО ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН

Решение № 255/16 г. на ВКС по гр. дело № 1473/16 г., ГК, 4-о отд.

Решение № 255/20.12.2016 г. на ВКС по гр. дело № 1473/2016 г., ГК, 4-о отд. vs. Решение № 245/19.01.2017 г. на ВКС по

Образец на ЖАЛБА до полицията

Образец на ЖАЛБА до полицията срещу психологически тормоз от страна на КОЛЕКТОРСКИ фирми!!!

 

 

до  Началника на …

ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ до ЧСИ

ДО ЧСИ  ………………………….

/ВПИСАН ПОД № ……… В КЧСИ/

ул. „……………..” №……,  гр. ……………

по

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (трети състав) – 16 юни 2016 г.

ECLI:EU:C:2016:448

 

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (трети състав)

16 юни 2016 година

„Преюдициално запитване — Пространство на

Отговор от ЕК по жалба на адв. Филипова

Отговор получен от ЕК по жалба на адв. Филипова!

 

 

 

   

Европейска комисия – пилот ЕС

Европейска комисия – ЕС единния пазар на – Индекс на единния пазар – Изпълнение на управленски инструмент – пилот ЕС Относно

Пилот ЕС ” е схема, предназначена за

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ 4/2013 гр. София, 18.06.2014 год.

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ 4/2013 гр.София, 18.06.2014 год.

 

Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска

Юрисконсултско възнаграждение

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

гр. София, 10.10.2016 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ІІ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ за ОТКАЗ да се образува НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ за ОТКАЗ да се образува НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО