Начало » Библиотека » Архив – документи

Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета относно компетентността, …

Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела Регламент (ЕО) № 44/2001

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 805/2004 на ЕП и на СЪВЕТА за въвеждане на европейско…

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 805/2004 на ЕП и на СЪВЕТА за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 805/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от

ЖАЛБА / СИГНАЛ срещу практиката на българския съд да не издава валидни съдебни актове

ЖАЛБА / СИГНАЛ срещу практиката на българския съд да не издава валидни съдебни актове

***

ДО:

Председателя на Европейския парламент Председателя

Новите образци на заповеди за изпълнение вече са в Държавен вестник

Новите образци на заявления за издаване на заповеди за изпълнение и на самите заповеди вече са факт. В Държавен вестник беше публикувана новата

МОЛБА за издаване на заверен препис от разпореждане по чл. 411, ал. 2; ГПК

МОЛБА за издаване на заверен препис от разпореждането по чл. 411, ал. 2 от ГПК

ВАРИАНТ 1

ДО:                          

ЧСИ е длъжен да върне в съда Поканата за Доброволно Изпълнение

Важно определение на ВКС за Връчване на Заповед за Изпълнение от ЧСИ относно сроковете!!!

***

 

***

Писмо до КЧСИ, относно достъпа на адвокатите до изпълнителни дела

СНЦ “ОСА” изпрати писмо до КЧСИ във връзка с достъпа на адвокатите до изпълнителните дела, както и многобройните проблеми, които адвокатите имат при

Приемат наново образците на заповеди по чл. 410 ГПК

Министерството на правосъдието ще приеме наново старите образци на заповедите за изпълнение по чл. 410 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), след като преди

Последици от отмяната на образците на заповед за изпълнение по чл. 410

Последици от отмяната на образците на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК

 

1. Отмяна на текстове, утвърждаващи образци на заповед за

Решение на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по дело № 57774/13

February 27, 2016 Решение на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по делото „Miracle Europe Kft v. Hungary”

Възможно ли е обезпечение в/у всички бъдещи вземания на залогодателя

I. Възможна ли е цесия на бъдещи права

Поначало българският законодател се отнася резервирано към възможността за разпореждане с бъдещи вземания. В този смисъл

ДОВИЖДАНЕ НА ЗАПОВЕДНИТЕ ДЕЛА! ВАС ги ОТМЕНИ, а скоро … НИЩОЖНОСТ!

ДОВИЖДАНЕ НА ЗАПОВЕДНИТЕ ДЕЛА! ВАС ГИ ОТМЕНИ, а скоро ще обяви и НИЩОЖНОСТ на части от Наредбата № 6 от 2008 година на

Решение №306/22.10.2019 по дело №4482/2017

Анотация Въпрос

За критериите и съотношението между тях при определяне на вредите, съответно обезщетението от нарушение на правото на разглеждане и решаване на

Формуляр за жалба относно нарушение на правото на ЕС

Формуляр за жалба относно нарушение на правото на ЕС (онлайн)

 

Чрез този формуляр можете да подадете жалба относно

Формуляр за жалба във връзка с държавна помощ

Контрол на държавните помощи

От тази страница можете да подадете жалба срещу предполагаема незаконна държавна помощ. Този формуляр е достъпен на 23 езика.