Начало » Библиотека » Архив – документи (Страница 2)

Противоречива съдебна практика (част II)

7. От кой момент поражда действие извършеното извънсъдебно, респективно съдебно прихващане?

Решение № 103 от 01.08.2017 г. на ВКС по гр. д. №

Противоречива съдебна практика (част I)

Кои са критериите, за да се определи дали едно дело е гражданско или търговско?

 

Противоречива съдебна практика при банков кредит:

 

В

Сигнал за противоречива съдебна практика по въпроси на …

Сигнал за противоречива съдебна практика по въпроси на отрицателните установителни искове за несъществуване на задължения поради погасяването по давност на вземанията

(д-р Васил

Сигнал за противоречива съдебна практика по отношение …

Сигнал за противоречива съдебна практика по отношение темпоралната важимост на решенията на Конституционния съд

(бел. ред. – Р. Н. –

Защита на длъжника при проведено изпълнение по обезсилена заповед…

Защита на длъжника при проведено изпълнение по обезсилена заповед за незабавно изпълнение

Настоящата статия се концентрира върху един актуален проблем на правоприлагането: какви

Правото на ползване според практиката на ВКС по чл. 290 от ГПК

I. Няколко уводни думи.Правото е баланс на интереси. За да мерят обаче везните на Темида се изисква деликатен и фин баланс, както от

Лихварите са новата имотна мафия

Най-големият бич на съвременния закъсал човек е лихварят, а не банката

За имотната мафия у нас се знае от повече от 20 години.

Никой не може да ви натрапи договор по телефона

Не бързайте да подписвате за кредит, застраховка, абонамент, ако имате неясноти и съмнения, съветва председателят на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов

За служебното прилагане на давността за данъчни задължения …

За служебното прилагане на давността за данъчни задължения – принципи на ДОПК или аналогия на ЗЗД?

1. По въпроса за това, как се

Искове за признаване за установено, че длъжникът не дължи поради…

Искове за признаване за установено, че длъжникът не дължи поради погасяване по давност на вземането Увод в проблема

В съдебната практика се предявяват

Искът по чл. 422 ГПК за вземане по договор за банков кредит и …

Искът по чл. 422 ГПК за вземане по договор за банков кредит и практиката на Върховния касационен съд

Настоящата разработка има за цел

Изпълнителните листове и обезпечителните заповеди ще се пазят 100 г.

Застраховката на съдебните изпълнители вече ще покрива вреди за най-малко 1,2 млн. лв. , които те са причинили на граждани и фирми

Изпълнителните

Правната комисия прие важни промени в ЗОДОВ

Данаил Кирилов дойде на първото заседание под ръководството на новата председателка Анна Александрова

Важни промени в Закона за отговорността на държавата и общините

Уведомлението за предсрочна изискуемост

Решение № 6/04.04.2019 г.

по т. д. № 917/2018 г. на ВКС, I т. о.

докладчик: Дария Проданова

Тълкувани разпоредби:

Подсъдност на исковете за недължимост на публични вземания

(допълнен вариант на статията, публикувана за пръв път в сп. „Счетоводство, данъци и право“, бр. № 11/2018 г.)

В практиката