Начало » Библиотека » Архив – документи (Страница 3)

ВАС отмени образците на заповедите по чл. 410 от ГПК

ърховният административен съд (ВАС) отмени образците на заповедите за изпълнение по чл. 410 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), защото откри драстичен порок при

Кредиторът не може да иска ново вписване на ипотеката след …

Кредиторът не може да иска ново вписване на ипотеката след заличаването ѝ Тълкувателното дело на ВКС

Във Върховния касационен съд беше образувано ново 

Как да се промени ГПК, за да се постигне балансирана защита на …

Как да се промени ГПК, за да се постигне балансирана защита на кредиторите и длъжниците За авторите*

Константин Кунчев е съдия в Софийския

Решение № 20 от 13.03.2019 г. по гр. д. № 2298/2018 г.

Решение № 20 от 13.03.2019 г. по гр. д. № 2298/2018 г. докладвано от

съдия Борислав Белазелков

За обема на дължимите издръжка

Олга Керелска, ВСС: Заявленията за издаване на заповед за изпълнение…

Олга Керелска, ВСС: Заявленията за издаване на заповед за изпълнение ще се подават по електронен път

Всички сайтове на съдилища ще бъдат унифицирани,

Решение № 207 от 11.04.2019 г. по гр. д. № 3201/2017 г.

Анотация Въпрос

Налице ли е виновно и противоправно поведение на частния съдебен изпълнител, което да обосновава отговорността му по чл. 441, ал. 1

Длъжникът има право на разноски в изпълнителното производство

Законът, правната доктрина и съдебната практика приемат, че в изпълнителното производство всички разноски, сторени по изпълнението се възлагат на длъжника. Под разноски в

Съставлява ли признание на дълга молба за разсрочено плащане…

Съставлява ли признание на дълга молба за разсрочено плащане, адресирана към съдебен изпълнител

Тази седмица със запитване към кантората се обърна г-н К.,

Тълкувателно решение от 27.03.2019 г. по тълк. дело № 3/2017 г., ОСГТК на ВКС

Тълкувателно решение от 27.03.2019 г. по тълк. дело № 3/2017 г., ОСГТК на ВКС 1. Когато извършеното плащане не е достатъчно, погасителният ефект

Основание ли е спирането на изпълнението за неизвършване на …

Основание ли е спирането на изпълнението за неизвършване на действия по разпределение в изпълнителния процес?

     Настоящият коментар е вдъхновен от постановени съдебни

Промените в ГПК за равнопоставеност между гражданите и банките…

Промените в ГПК за равнопоставеност между гражданите и банките минаха на първо четене

Дисбалансът между гражданите и монополните дружества е особено чувствителен в

ВКС уеднакви практиката по въпроси за погасяването на парични…

При настъпване на предсрочна изискуемост отпада занапред действието на погасителния план, ако страните са уговорили заемът/кредитът да се връща на вноски, смятат върховните

ЗАПОВЕД С МОТИВИ НА СЪДИЯ КОНСТАНТИН КУНЧЕВ ЗА ОТКАЗ ЗА …

ЗАПОВЕД С МОТИВИ НА СЪДИЯ КОНСТАНТИН КУНЧЕВ ЗА ОТКАЗ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НЕУСТОЙКА ПО БЪРЗ КРЕДИТ

Европейското право вменява задължения на националните съдии

ДАВНОСТ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ НАП

Хората се обръщат към нас за съвет когато научат че имат натрупани задължения към хазната. Често последните са узнали за положението, в което

Тълкувателно постановление № 2/2019 от 18.03.2019 г. по тълк. д. № 1/2017 г.

Анотация Въпрос

Изпратената покана за доброволно изпълнение до длъжника прекъсва ли давността по смисъла на чл. 116, б. в ЗЗД, независимо от изпълнителното производство,