Начало » Библиотека » Архив – документи (Страница 3)

Решение № 179 от 08.04.2019 г. по гр. д. № 163/2018 г.

Спорът е допускат до касация с Определение № 428 от 03.08.2018 г. по гр. д. № 163/2018 г. Анотация Въпрос

Тълкувателно постановление № 2/2019 от 18.03.2019 г. по тълк. д. № 1/2017 г.

Анотация Въпрос

Изпратената покана за доброволно изпълнение до длъжника прекъсва ли давността по смисъла на чл. 116, б. в ЗЗД, независимо от изпълнителното производство,

Решение № 91 от 04.04.2019 г. по гр. д. № 3595/2018 г.

Анотация Въпрос

За задължението на въззивния съд да отстрани посочените във въззивната жалба съществени нарушения на съдопроизводствените правила, допуснати от първоинстанционния съд във

ВКС: За нищожност на договор се възразява с отговора на исковата молба

“Възражението за нищожност на договор, по който ответникът е страна, следва да бъде въведено с отговора на исковата молба, тъй като обстоятелствата във връзка

Тълкувателно решение № 8/2017 от 02.04.2019 г. по тълк. д. № 8/2017 г.

Анотация Въпроси

1. Допустимо ли е предявеният иск по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК за установяване дължимост на вземане по договор за банков

Въззивът по частни жалби е пълен, съдът не е ограничен от посоченото в тях

Въззивът по частни жалби е пълен, съдът не е ограничен от посоченото в тях Страната може ефективно да защити правото си и с

ВАС отмени образците на заповедите по чл. 410 от ГПК

ърховният административен съд (ВАС) отмени образците на заповедите за изпълнение по чл. 410 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), защото откри драстичен порок при

Кредиторът не може да иска ново вписване на ипотеката след …

Кредиторът не може да иска ново вписване на ипотеката след заличаването ѝ Тълкувателното дело на ВКС

Във Върховния касационен съд беше образувано ново 

Как да се промени ГПК, за да се постигне балансирана защита на …

Как да се промени ГПК, за да се постигне балансирана защита на кредиторите и длъжниците За авторите*

Константин Кунчев е съдия в Софийския

Решение № 20 от 13.03.2019 г. по гр. д. № 2298/2018 г.

Решение № 20 от 13.03.2019 г. по гр. д. № 2298/2018 г. докладвано от

съдия Борислав Белазелков

За обема на дължимите издръжка

О. Керелска, ВСС: Заявленията за издаване на заповед за изпълнение…

Олга Керелска, ВСС: Заявленията за издаване на заповед за изпълнение ще се подават по електронен път

Всички сайтове на съдилища ще бъдат унифицирани,

Решение № 207 от 11.04.2019 г. по гр. д. № 3201/2017 г.

Анотация Въпрос

Налице ли е виновно и противоправно поведение на частния съдебен изпълнител, което да обосновава отговорността му по чл. 441, ал. 1

Длъжникът има право на разноски в изпълнителното производство

Законът, правната доктрина и съдебната практика приемат, че в изпълнителното производство всички разноски, сторени по изпълнението се възлагат на длъжника. Под разноски в

Съставлява ли признание на дълга молба за разсрочено плащане…

Съставлява ли признание на дълга молба за разсрочено плащане, адресирана към съдебен изпълнител

Тази седмица със запитване към кантората се обърна г-н К.,

Тълкувателно решение от 27.03.2019 г. по тълк. дело № 3/2017 г., ОСГТК на ВКС

Тълкувателно решение от 27.03.2019 г. по тълк. дело № 3/2017 г., ОСГТК на ВКС 1. Когато извършеното плащане не е достатъчно, погасителният ефект