Начало » Библиотека (Страница 2)

Лишиха от правоспособност ЧСИ от Монтана

адв. ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ – доктор по гражданско и семейно право Резюме: На 11.07.2019 г. ВКС постанови решение, с което лиши от правоспособност частен

Кредиторът може да води Павлов иск по чл. 135 ЗЗД и срещу поръчител

НОВО ТР НА ВКС ПО ВЪПРОСИ НА ПАВЛОВИЯ ИСК ПО ЧЛ. 135 ЗЗД И ПОРЪЧИТЕЛСТВОТО С Тълкувателно решение № 2/2017 г. от 09.07.2019

Ново Тълкувателно решение на ВКС по въпроси на приложението на ГПК

НОВО ТР НА ВКС ОТ 09.07.2019 Г. ПО ВЪПРОСИ НА ГПК Въззивно решение, постановено при наличие на основание за спиране по чл.229, ал.1,

ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ВЪЗЗИВНОТО ОБЖАЛВАНЕ ПРИ РЕЖИМА НА …

ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ВЪЗЗИВНОТО ОБЖАЛВАНЕ ПРИ РЕЖИМА НА ДЕЙСТВАЩИЯ ОТ 01.03.2008 г. ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

(Част първа)

I. Ограничено въззивно обжалване

В теорията[1] е

ЧСИ въвели нова “услуга” – СЕКС срещу ДЪЛГ

ПОЗОР! ПОЗОР! ПОЗОР!

Останахме без думи! Не ни се иска да го повярваме!

ВЪЗМОЖНО ли е това в БЪЛГАРИЯ???

Сдружението не

Отговор от МП и инспектората на МП по ЗСВ

Вижте как БЛАНКЕТНО отговарят от Мин. на Правосъдието и Инспектората към същото, прикривайки за пореден път нарушенията на  съда и ЧСИ по Зап.

НИЩОЖНОСТ НА ДОГОВОРИТЕ ПОРАДИ НАКЪРНЯВАНЕ НА ДОБРИТЕ НРАВИ

УВОД

В духа на демокрацията и европейските ценности правото претърпява трансформация в унисон с динамиката на развитие на обществените отношения между правните субекти.

ПРЕДПРИЕМАНЕТО НА КОИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ ПРЕКЪСВА…

ПРЕДПРИЕМАНЕТО НА КОИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ ПРЕКЪСВА ПОГАСИТЕЛНАТА ДАВНОСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС?

Генералният извод по т. 10 от ТР № 2 от 26 юни 2015

Защита на длъжника при проведено изпълнение по обезсилена заповед…

Защита на длъжника при проведено изпълнение по обезсилена заповед за незабавно изпълнение

Настоящата статия се концентрира върху един актуален проблем на правоприлагането: какви

Правото на ползване според практиката на ВКС по чл. 290 от ГПК

I. Няколко уводни думи.Правото е баланс на интереси. За да мерят обаче везните на Темида се изисква деликатен и фин баланс, както от

Лихварите са новата имотна мафия

Най-големият бич на съвременния закъсал човек е лихварят, а не банката

За имотната мафия у нас се знае от повече от 20 години.

Никой не може да ви натрапи договор по телефона

Не бързайте да подписвате за кредит, застраховка, абонамент, ако имате неясноти и съмнения, съветва председателят на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов

Искът по чл. 422 ГПК за вземане по договор за банков кредит и …

Искът по чл. 422 ГПК за вземане по договор за банков кредит и практиката на Върховния касационен съд

Настоящата разработка има за цел

Изпълнителните листове и обезпечителните заповеди ще се пазят 100 г.

Застраховката на съдебните изпълнители вече ще покрива вреди за най-малко 1,2 млн. лв. , които те са причинили на граждани и фирми

Изпълнителните

Правната комисия прие важни промени в ЗОДОВ

Данаил Кирилов дойде на първото заседание под ръководството на новата председателка Анна Александрова

Важни промени в Закона за отговорността на държавата и общините