Начало » Библиотека (Страница 2)

Писмо до КЧСИ, относно достъпа на адвокатите до изпълнителни дела

СНЦ “ОСА” изпрати писмо до КЧСИ във връзка с достъпа на адвокатите до изпълнителните дела, както и многобройните проблеми, които адвокатите имат при

Приемат наново образците на заповеди по чл. 410 ГПК

Министерството на правосъдието ще приеме наново старите образци на заповедите за изпълнение по чл. 410 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), след като преди

Последици от отмяната на образците на заповед за изпълнение по чл. 410

Последици от отмяната на образците на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК

 

1. Отмяна на текстове, утвърждаващи образци на заповед за

Решение на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по дело № 57774/13

February 27, 2016 Решение на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по делото „Miracle Europe Kft v. Hungary”

Възможно ли е обезпечение в/у всички бъдещи вземания на залогодателя

I. Възможна ли е цесия на бъдещи права

Поначало българският законодател се отнася резервирано към възможността за разпореждане с бъдещи вземания. В този смисъл

ДОВИЖДАНЕ НА ЗАПОВЕДНИТЕ ДЕЛА! ВАС ги ОТМЕНИ, а скоро … НИЩОЖНОСТ!

ДОВИЖДАНЕ НА ЗАПОВЕДНИТЕ ДЕЛА! ВАС ГИ ОТМЕНИ, а скоро ще обяви и НИЩОЖНОСТ на части от Наредбата № 6 от 2008 година на

Решение №306/22.10.2019 по дело №4482/2017

Анотация Въпрос

За критериите и съотношението между тях при определяне на вредите, съответно обезщетението от нарушение на правото на разглеждане и решаване на

Формуляр за жалба Europa Direkt – ИНСТРУКЦИИ за попълване + видео

Благодарим Ви, че се свързахте с Europe Direct Информационен център.

Вашето запитване беше препратено към съответните служби на Европейската

Формуляр за жалба относно нарушение на правото на ЕС

Формуляр за жалба относно нарушение на правото на ЕС (онлайн)

 

Чрез този формуляр можете да подадете жалба относно

Формуляр за жалба във връзка с държавна помощ

Контрол на държавните помощи

От тази страница можете да подадете жалба срещу предполагаема незаконна държавна помощ. Този формуляр е достъпен на 23 езика.

Въпроси при вписване на искова молба в имотен регистър

адв. ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ – доктор по гражданско и семейно право Определение № 157/01.10.2019г. на ВКС

ВЪПРОСИ

Необходимо ли е изрично разпореждане на съда

Неизпълнение на задължение от държава членка на ЕС

Неизпълнение на задължение от държава членка на ЕС – чл. 49; чл. 63 и чл. 267 от ДФЕС

 

 

Решение на

ПРОГЛАСЯВАНЕ НА НИЩОЖНОСТ на лихварски договора за паричен заем

Определение №241/07.03.2017 по дело №3733/2016 на ВКС, ГК, IV г.о. относно: ПРОГЛАСЯВАНЕ ЗА НИЩОЖЕН договора за паричен заем като

Сигнал до ВКС за противоречива съдебна практика

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

Г-Н ЛОЗАН ПАНОВ

 

КОПИЕ ДО

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ЕВРОКОМИСАР ВЕРА ЙОУРОВА

 

КОМИСИЯТА ПО ПЕТИЦИИ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ

ПОРЪЧИТЕЛИ ЛИ СА СОЛИДАРНИТЕ ДЛЪЖНИЦИ ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА БАНКОВИ…?

ПОРЪЧИТЕЛИ ЛИ СА СОЛИДАРНИТЕ ДЛЪЖНИЦИ ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ?

Настоящото изложение има за цел да отговори на въпроса каква е солидарната отговорност