Начало » Библиотека » Стена на срама (Страница 2)

ЧСИ с Рег.№877, Асен Антонов Тонев – ОС Шумен

Загубил правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.7 от ЗЧСИ, във връзка с Решение №296/12.01.2016г. на III-то ГО на ВКС по г.д. № 676/2015г.

ЧСИ с Рег.№794 – Янко Иванов Стоянов – СОС

Загубил правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.7 от ЗЧСИ, във връзка с Решение №333/02.03.2016г. на III-то ГО на ВКС по г.д. № 4353/2015г.

ЧСИ с Рег.№827, Величко Антонов Апостолов – ОС Пловдив

Загубил правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.7 от ЗЧСИ, във връзка с Решение №284/01.12.2015г. на III-то ГО на ВКС по г.д. № 4732/2013г.

ЧСИ с Рег.№714, Любомир Христов Мавров – ОС Варна

Загубил правоспособност на осн. чл.31, ал.1, т.4 от ЗЧСИ, във връзка с Решение №489/16.04.2010г. по КНОХД №513/2009г. на ВКС. Заповед на Министъра на

ЧСИ с Рег.№873, Стойко Аспарухов Георгиев – ОС Търговище

Временно отстранен от длъжност до приключване на дисциплинарно производство, във връзка с Определение №26/21.01.2016г. на IV-то ГО на ВКС по г.д. № 6036/2015г.