Начало » Блог

Пресконференция на пострадали от съдебната система

Организацията се създава в частна полза, като членството в нея ще се осъществява срещу положен труд по професията или хобито, в които членовете

СКРИТИТЕ СТАИЧКИ НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

Неволите на един български гражданин започват в деня, в който получава новината че върху него е образувано дело. Деян Недялков е посрещнат с

Търсим Стажант-Юрист/Юрист

Сдружението предoставя стажантски позиции на студенти по „Право“, във връзка с основната си дейност, в рамките на до шест седмици. Кандидатите следва да

Търсим Стажан-Разследващ журналист/Разследващ журналист

Сдружението предoставя стажантски позиции на студенти по „Журналистика“, във връзка с основната си дейност, в рамките на до шест седмици. Кандидатите следва да

Търсим Стажант-Психолог/Психолог

Сдружението предoставя стажантски позиции на студенти по „Психология“, във връзка с основната си дейност, в рамките на до шест седмици. Кандидатите следва да

В помощ на желаещите да се спасят

До всички съвестни граждани,

предоставяме Ви следния списък със средства за кореспондиране и сигнализирне до всички важни организации и медии:

Списък с наличните

Лозан Панов вече получи моята покана за изпълнение

В ПРОВЕДЕН ТЕЛЕФОНЕН РАЗГОВОР НА ДНЕШНА ДАТА  16.07.2020 НА ТЕЛЕФОН: 02/921 92 56 НА СЪТРУДНИК НА ВКС НА ЛОЗАН ПАНОВ БЕШЕ

Образец (предложение) за ЖАЛБА / ПЕТИЦИЯ / СИГНАЛ

ДО:

Председателя на Европейската комисия

Председателя на Европейския парламент

Заместник-председателя на Европейския парламент госпожа Клара Добрев

Европейския парламент по Петиция 0514/18г.

Еврокомисар Вера

ЛИЧНО СТАНОВИЩЕ ЗА ПРОБИТАТА СЪДЕБНА СИСТЕМА И ОПОРОЧАВАНЕ НА …

ЛИЧНО СТАНОВИЩЕ ЗА ПРОБИТАТА СЪДЕБНА СИСТЕМА И ОПОРОЧАВАНЕ НА НАЧИНА ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА „СЛУЧАЙНИЯ ПРИНЦИП” ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА СЪГЛАСНО ЧЛ.9 АЛ.1 ОТ ЗСВ

За спазването на Правото на Европейския съюз

Уважаеми европейски съдии,

 Уважаеми народни представители на държавите-членки на Европейския съюз,

 Уважаеми представители на международни организации,

 

Казвам се Александър Сиромахов и не

КОРУПЦИЯТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА при гражданските дела на …

КОРУПЦИЯТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА при гражданските дела на „Топлофикация София” ЕАД срещу физически лица

 

***

 

КОРУПЦИЯТА В

ЛИПСА НА СПРАВЕДЛИВОСТ И КОРУПЦИЯ РАЗЯЖДАТ ПРАВОСЪДНАТА НИ СИСТЕМА

ЛИПСА НА СПРАВЕДЛИВОСТ И КОРУПЦИЯ РАЗЯЖДАТ БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЪДНА СИСТЕМА

Творчеството на неадвекатни, противоречащи на ЕКПЧ закони в последните години у нас, както и

ОТВОРЕНО ПИСМО до изданията на „Труд“ и „Правен свят“ от Ивайло Илиев

ОТВОРЕНО ПИСМО до изданията на в. „Труд“ и в. „Правен свят“ от Ивайло Илиев

Уважаеми господа,

Моля да публикувате

Форлаге на ЧАСТНА ЖАЛБА срещу Разпореждане

ЧРЕЗ:         

Софийски районен съд

ДО:

Софийски градски съд                 

 

ЧАСТНА ЖАЛБА

срещу Разпореждане № ……. от ………20…….. г. на СРС

Форлаге за ЧАСТНА ЖАЛБА срещу определение

ЧРЕЗ:         

Софийски районен съд

ДО:

Софийски градски съд                 

 

ЧАСТНА ЖАЛБА

срещу определение № …. от ………20….. г. на СРС