Начало » Блог

ИСКОВА МОЛБА за запрещение (поради невменяемост) на ДСИ / ЧСИ

ИЗТЕГЛИ в WORD от ТУК!

 

 

ДО ОКРЪЖЕН СЪД – гр. ……………..

Копие до Комисията за борба

ЖАЛБА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ОМБУДСМАН Г-ЖА ЕМИЛИ О‘ РАЙЛИ

ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ОМБУДСМАН

Г-ЖА ЕМИЛИ О‘ РАЙЛИ

 

ЖАЛБА

 

ОТ И. П. И. лично и като управител на ,,Метропол-М‘‘ ЕООД, с

ПИСМО ДО ВИДЕН БАНКЕР от Николай Колев-Босия

ДО Г-Н ПЕТЪР АНДРОНОВ П-ТЕЛ НА УС НА АББ П-ТЕЛ НА УС И ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ОББ АД

ГОСПОДИН АНДРОНОВ, Утре е насрочен

Неравноправни условия на договора

Неравноправни договорни условия

Когато купувате продукт или услуга от професионален търговец, вие сключвате договор, независимо дали става дума за членство в спортен клуб, онлайн

В БЪЛГАРИЯ НЯМАЛО СМЪРТНА ПРИСЪДА?!

Kiril Stamenov  – СБОГОМ, ПРИЯТЕЛИ, БЛИЗКИ И КОЛЕГИ …

В БЪЛГАРИЯ НЯМАЛО СМЪРТНА ПРИСЪДА?!

Конститутивен иск

Конститутивен иск а) определение – това е иск, с който от съда се иска: –  да признае със СПН съществуването на потестативното право

Установителен иск

Видове искове – 3: установнтелен, осъдителен и конститутивен (по-подробно- виж в. 97). 1. Установнтелен иск (УИ) а)  определение: УИ е иск, чийто петитум

Осъдителен иск (ОИ)

Определение – осъдителен е този иск, чийто петитум включва 2 искания: –  да се признае със СПН съществуването в полза на ищеца срещу

ПИСМО ДО КОМИСИЯТА ПО ПЕТИЦИИ ПРИ ЕП ОТНОСНО ЧСИ

До:

Г-ЖА B. R. G.

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ Е.2: ПОТРЕБИТЕЛСКО И МАРКЕТИНГОВО ПРАВО

ДИРЕКЦИЯ Е: ПОТРЕБИТЕЛИ

ГД “ПРАВОСЪДИЕ И ПОТРЕБИТЕЛИ” ПРИ ЕК

Копие до:

ЗА ЧСИ С. Я. И НЕГОВИТЕ ИМОТИ…

Блог Адв. С. М.

Драги приятели,

Не се отчайвайте и не казвайте, че системата в България убива малкия и средния бизнес.

ОТВОРЕНО ПИСМО от Адв. Владислав Янев – СА

ОТВОРЕНО ПИСМО

ДО Членовете на Дисциплинарните съдилища

До Членовете на Висш дисциплинарен съд

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ДИСЦИПЛИНАРНИ СЪДИИ,

Жалба с/у инспектората към министерство на правосъдието

До министъра на правосъдието г–жа Цецка Цачева

До: Европейската комисия, Еврокомисар г–жа Вера Йоурова

vera–jourova–contact@ec.europa.eu

До Комисията по петиции към

Отговор от МП по жалба за формално извършени проверки от Инсп. на МП

Отговор от МП относно жалба за формално извършени проверки от страна на Инспектората на министъра на правосъдието по ЗСВ

 

 

 

РЕПУБЛИКА

ЕК ще образува наказателна процедура срещу България

ОТ ПИСМО НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ СТАВА ЯСНО, ЧЕ ТЯ ЩЕ ОБРАЗУВА НАКАЗАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ЗА ПРОТИВОЕВРОПЕЙСКИЯ НАЧИН, ПО КОЙТО БАНКИТЕ СЪДЯТ В

Възражение за нищожност и искане за отвод на съдебни състави

До    СОФИЙСКИ  ГРАДСКИ  СЪД

по изп. дело № 20158440403835

Копие до: