Начало » Блог (Страница 4)

ЧСИ-тата – НОВИТЕ МУТРИ

ЧСИ-тата – НОВИТЕ МУТРИ Спомняте ли се през 90 години, когато мутрите вилнееха и владееха бизнеса!? Хората потрепваха и страхопочитателно се превиваха и отстъпвах пред тях.

Как да не сме в плен на страха ни?

Част 1

Велимира Василева – водеща и автор на предаването “Велимира и приятели” в радиата към Бродкастинг Медия Груп “Всичко, което някога си

Законът за ЧСИ е правното творение Франкенщайн!

Безспорен е факът , че съдебната ни система се нуждае от реформа, за което обществения  дебат е  повдигнат, въпросът е как да

СИГНАЛ – Заповедното производство е употребявано!!!

Заповедното производство е употребявано по един недопустим и увреждащ начин, ощетяващ правата на гражданите!!!

 

 

На Вниманието на: Софийска  Адвокатска колегия

ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ и АПЕЛ към обществото!!!

Уважаеми граждани и експерти,

 

Предоставям на широката публика ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ и АПЕЛ към обществото!!!

Тук можете да се запознаете с тяхното съдържание:

ПЕТИЦИЯ – ЗАПОВЕДНО ПРОИЗВОДСТВО И ПЕС

Заповедното производство и особено начина на прилагане на нормите от ГПК, които го уреждат засегна сериозно хиляди българи. Страната ни е приела Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност без каквито и да било резерви от което следва, че националното законодателство и правоприлагане следва да се съобрази изцяло с действащото ПЕС. Нещо повече, съобразно чл,15, ал.2 ЗНА (Нова – ДВ, бр. 46 от 2007 г.) Ако нормативен акт противоречи на регламент на Европейския съюз, прилага се регламентът. Пиемаме, че това е азбучна истина, но така ли е на практика. Предлагам на обсъждане текста на петиция във връзка с наболелия за повече от половината от населението на България въпрос за съотношението на Нормите, уреждащи Заповедното производство, прилагането им от съда и съотношението им с ПЕС

Сигнал до Адвокатурата

Уважаеми приятели,

Считам, че има редица  нередности при съдебното производство по Заповедното производство, осъществявано не от когото и да е, а от самия

Спиш ли народе?

Спиш ли народе?

 

Докато всички спим, един от нас утре може да се събуди длъжник. Да остане без дом, бъдеще, спокойствие. Веднъж

Образец за Частна жалба с/у Неиздаден съдебен акт – Разпореждания

ДО

СОФИЙСКИ  ГРАДСКИ

Апел към гражданското общество в България

А П Е Л

КЪМ

ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО  В БЪЛГАРИЯ

 

 

Уважаеми  дами  и господа,

Обръщаме се

Правото на достъп до информация от държавна институция…

Предоставянето на  информация от държавна институция е от значение за правото на свободно изразяване и правото на всеки да получава и разпространява информация

Обръщение към всички осъдени по чл. 417 ГПК

Двама от учредителите на Асоциация за защита на длъжника (Николай Колев-Босия и Станислав Малчев) говиха в ефира на Nova TV (Bulgaria) за неравнопоставеността между кредиторите и кредитополучателите според българския закон. Вижте видеото от Часът на Милен Цветков

Има ли йощ мат’риал за уволнение?

Има ли йощ мат’риал за уволнение, наказание и порицание в нашата съдебна власт или йок и защо толкоз скромно ?

Или всяко чудо

Тревожно и обезпокоително – гражданското общество спи!

Тревожно и обезпокоително е, че гражданското общество спи в България! Деня на Будители мина, а никой не се събужда, отмина отдавна и деня

България не изпраща дела за съгласуване с правото на ЕС

Защо съдилищата в България не изпращат делата за съгласуване с правото на ЕС ?

В България дори и институциите не