Начало » Дейности » Текущи

Молба за съдействие с цел установяване на истината за състоянието …

Молба за съдействие с цел установяване на истината за състоянието на правосъдната система в РБ

ДО:

Председателя на Европейската комисия

Председателя на Европейския

Искане за среща с ВСС и излагане на проблемите на “длъжниците” с …

Искане за среща с ВСС и излагане на проблемите на “длъжниците” с произвола на съда и ЧСИ

Стотици хиляди дела са минали само

Въпроси от НАЦИОНАЛНО значение по ЗП касаещо над 3 млн. БЪЛГАРИ!!!

Сдружението организира днес колективно връчване на петиция в сградата на Висшия съдебен съвет в София, където бе насрочено Общо

Обръщение към сънародниците зад граница!

Скъпи сънародници зад граница,

Сдружението е създадено с цел защита правата на гражданите, поставени в положение на длъжници или пострадали по друг начин

Из УЧЕБНИЦИТЕ по ПРАВО!!! Съдебни актове. Определения и разпореждания. Решения …

Съдебни актове. Определения и разпореждания. Обжалване на определенията и разпорежданията. Решения. Постановяване и стабилитет на съдебното решение.

 

Въпрос 70: Съдебни актове. Определения

ОТГОВОРИ по Сигнал / Жалба / Петиция подаден 16.03.2020 г.

Сигнал / Жалба / Петиция

 

Относно установяване на нарушения  и не прилагане на

Въпросник в помощ на потърпевшите от ЧСИ и Съдебната Система

Въпросник! в помощ на потърпевшите от ЧСИ и Съдебната Система – въпроси на които всеки трабва да ИМА или да ПОЛУЧИ отговор и след

ОТВОРЕНО ПИСМО

ОТВОРЕНО ПИСМО

ДО МЕДИИТЕ, НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИТЕ, ОТГОВОРНИ ЗА ЗАКОННОСТТА В РБЪЛГАРИЯ

Уважаеми дами и господа,

На 28.02.2020

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО РЪКОВОДСТВОТО НА МЕДИИТЕ

ДО:

 

БНТ  – bnt@bnt.bg ; emil.koshlukov@bnt.bg ; referendum@bnt.bg

БНР – gendirector@bnr.bg ; newsroom@bnr.bghorizont@bnr.bg;

ПОКАНА за среща на граждански организации с представители на българските институции

 

ПОКАНА за среща на граждански организации с представители на Конституционен съд на Република България

***

ДО: Конституционен съд

ПОКАНА за среща на граждански организации с представители на българските институции

ДО: Президента на Република България – Г-н Румен Радев

ПОКАНА за среща на граждански организации с представители на българските

НАБОЛЕЛИ въпроси, с които се обръщаме към институциите

ДО: Главния прокурор; Председателя на СРС; Председателя на СГС; Председателя на ВКС; Представляващия ВСС; Главен съдебен инспектор към ВСС; Президента на Република

ПЕТИЦИЯ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННОСТ НА ЗАКОНА ЗА ЧСИ

ПЕТИЦИЯ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННОСТ НА ЗАКОНА ЗА ЧСИ

ИЗТЕГЛИ в PDF от тук!!!

чл.1.ал. 3 от

СТАНОВИЩЕ ПО ЗАПОВЕДНО ПРОИЗВОДСТВО ПО ЧЛ. 410 ГПК

ДО:   ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – Г-Н РУМЕН РАДЕВ; ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД – Г-Н ЛОЗАН ПАНОВ

КОПИЕ ДО:

Комисия по жалбите

Жалба до Европейски омбудсман

ДО:

Европейски омбусман: г-жа Емили О`Райли

КОПИЕ ДО:

Омбудсмана на Република България: г-жа Диана Ковачева

 

ЖАЛБА

 

 

Уважаема госпожо европейски омбудсман,