Начало » Дейности » Текущи

Из УЧЕБНИЦИТЕ по ПРАВО!!! Съдебни актове. Определения и разпореждания. Решения …

Съдебни актове. Определения и разпореждания. Обжалване на определенията и разпорежданията. Решения. Постановяване и стабилитет на съдебното решение.

 

Въпрос 70: Съдебни актове. Определения

ОТГОВОРИ по Сигнал / Жалба / Петиция подаден 16.03.2020 г.

Сигнал / Жалба / Петиция

от Сдружение “Солидарност” / 16.03.2020 г.

 

Относно установяване на нарушения 

Въпросник в помощ на потърпевшите от ЧСИ и Съдебната Система

Въпросник! в помощ на потърпевшите от ЧСИ и Съдебната Система – въпроси на които всеки трабва да ИМА или да ПОЛУЧИ отговор и след

ОТВОРЕНО ПИСМО

ОТВОРЕНО ПИСМО

НА СДРУЖЕНИЕ “СОЛИДАРНОСТ” ДО МЕДИИТЕ, НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИТЕ, ОТГОВОРНИ ЗА ЗАКОННОСТТА В РБЪЛГАРИЯ

Уважаеми дами и

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО РЪКОВОДСТВОТО НА МЕДИИТЕ

ДО:

 

БНТ  – bnt@bnt.bg ; emil.koshlukov@bnt.bg ; referendum@bnt.bg

БНР – gendirector@bnr.bg ; newsroom@bnr.bghorizont@bnr.bg;

ПОКАНА за среща на граждански организации с представители на българските институции

 

ПОКАНА за среща на граждански организации с представители на Конституционен съд на Република България

***

ДО: Конституционен съд

ПОКАНА за среща на граждански организации с представители на българските институции

ДО: Президента на Република България – Г-н Румен Радев

ПОКАНА за среща на граждански организации с представители на българските

НАБОЛЕЛИ въпроси, с които се обръщаме към институциите

ДО: Главния прокурор; Председателя на СРС; Председателя на СГС; Председателя на ВКС; Представляващия ВСС; Главен съдебен инспектор към ВСС; Президента на Република

ПЕТИЦИЯ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННОСТ НА ЗАКОНА ЗА ЧСИ

ПЕТИЦИЯ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННОСТ НА ЗАКОНА ЗА ЧСИ

ИЗТЕГЛИ в PDF от тук!!!

чл.1.ал. 3 от

СТАНОВИЩЕ ПО ЗАПОВЕДНО ПРОИЗВОДСТВО ПО ЧЛ. 410 ГПК

ДО:   ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – Г-Н РУМЕН РАДЕВ; ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД – Г-Н ЛОЗАН ПАНОВ

КОПИЕ ДО:

Комисия по жалбите

Жалба до Европейски омбудсман

ДО:

Европейски омбусман: г-жа Емили О`Райли

КОПИЕ ДО:

Омбудсмана на Република България: г-жа Диана Ковачева

 

ЖАЛБА

от

Сдружение на потърпевшите от   частните

Молба до Председателя на Комисията по Петиции към ЕП

Молба до Председателя на Комисията по Петиции към ЕП – Долорес Монсерат

 

МОЛБА

от

Сдружение на пототърпевшите от частните съдебни изпълнители и

Отправено питане до ВСС по ЗДОИ за унищожаване на дела в РС

до ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за предоставяне на достъп до обществена информация

от

Димитър Ч. П., Председател на ,,Сдружение на потърпевшите от

Въпроси към Министерство на правосъдието за ЧСИ по ЗДОИ

Въпроси към Министерство на правосъдието за ЧСИ по ЗДОИ

 

до МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за

ЖАЛБА / СИГНАЛ относно становище на ВКС и ИВСС

ЖАЛБА / СИГНАЛ относно становище на ВКС и ИВСС

 

Ж А Л  Б  А / С И Г Н А Л