Начало » Дейности » Текущи

СТАНОВИЩЕ ПО ЗАПОВЕДНО ПРОИЗВОДСТВО ПО ЧЛ. 410 ГПК

ДО

ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н РУМЕН РАДЕВ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

Г-Н ЛОЗАН ПАНОВ

 

 

КОПИЕ ДО:

Комисия по

Жалба до Европейски омбудсман

ДО:

Европейски омбусман: г-жа Емили О`Райли

КОПИЕ ДО:

Омбудсмана на Република България: г-жа Диана Ковачева

 

ЖАЛБА

от

Сдружение на потърпевшите от   частните

Молба до Председателя на Комисията по Петиции към ЕП

Молба до Председателя на Комисията по Петиции към ЕП – Долорес Монсерат

 

МОЛБА

от

Сдружение на пототърпевшите от частните съдебни изпълнители и

Отправено питане до ВСС по ЗДОИ за унищожаване на дела в РС

до ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за предоставяне на достъп до обществена информация

от

Димитър Ч. П., Председател на ,,Сдружение на потърпевшите от

Въпроси към Министерство на правосъдието за ЧСИ по ЗДОИ

Въпроси към Министерство на правосъдието за ЧСИ по ЗДОИ

 

до МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за

ЖАЛБА / СИГНАЛ относно становище на ВКС и ИВСС

ЖАЛБА / СИГНАЛ относно становище на ВКС и ИВСС

 

Ж А Л  Б  А / С И Г Н А Л

ТРЪГНА светкавично – УМИШЛЕНО унищожаване в районните съдилища..

ТРЪГНА светкавично – УМИШЛЕНО унищожаване в районните съдилища на дела по Заповедното производство – чл. 410 и чл. 417!!!

В момента в РС

Петиция – жалба до ЕК и ЕП по казуса с “Топлофикация” в Р. България

Петиция – жалба до ЕК и ЕП по казуса с “Топлофикация” в Р. България

ЖАЛБА

от адв. инж. Данчо

Заявление по ЗДОИ до КПКОНПИ / Отговор от КПКОНПИ

Заявление по ЗДОИ до КПКОНПИ

***

 

 

***

Отговор от КПКОНПИ

 

***

 

Прочети повече »

МОЛБА – ОБРЪЩЕНИЕ за СПОНСОРСТВО и ПОДКРЕПА

МОЛБА – ОБРЪЩЕНИЕ за СПОНСОРСТВО и ПОДКРЕПА

от Сдружение „Солидарност“

***

 

 

 

 

Запитване по ЗДОИ и отг. от ВСС

Поредната институция, която отговаря по витиеват начин и все не трябва да отговарят …

 

Запитване по ЗДОИ и отг. от ВСС

Прочети повече »

Заявление по ЗДОИ до ВКС – Тъмна стая

1. Заявление по ЗДОИ до ВКС – Тъмна стая:

***

 

 

***

2. Писмо от СРС

Отовор от Министъра на правосъдието на вх. № 95-00-60/21.06.2019 г.

Отговор от Министъра на правосъдието – вт, 25.06, 14:15 ч. – на вх. № 95-00-60/21.06.2019 г.

 

Изтегли в PDF!!!

Заявление по ЗДОИ до инсп. на мин. на правос. по ЗСВ

Заявление по ЗДОИ до инсп. на мин. на правос. по ЗСВ – с вх № 95-00-60/21.06.2019 г.

 

Изтегли в PDF!!!

Отговор на молба за среща от Гл. Съдебен Инспектор – Т. Т.

Отвори файла от тук:

Отговор на молба за среща от Главен Съдебен Инспектор – Т. Т.